Použitie

POUŽITIESKLENENÁ VLNASKLENENÁ VLNA
Feltro SUPER FRFeltro EUROPANM-11FACADEFACADE TROOF 30ROOF 35ROOF 60ROOF 70
Ploché strechy          
Šikmé strechy            
Nevyužiteľné podkrovie            
Skeletové konštrukcie            
Priečky            
Fasády EITICS*              

* BSO ľahká mokrá metóda