MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE

  1. Po vybalení rohože izolačnej vlny NEOWOOL je nutné počkať niekoľko minút, kým vlna expanduje do požadovanej hrúbky. Ak je to potrebné, uchopte pás  vlny za dva rohy a zdvihnite ju tak, aby spodná hrana bola  najmenej 40-50 cm nad zemou, pretrepte, a potom pustite na podhalu. Môžete to dva krát zopakovať.
  2. Pred rezaním vlny je potrebné zmerať rozstup vo svetle medzi jednotlivými  konštrukčnými prvkami – krokvami, alebo kovovými profilmi. Ostrým nástrojom pomocou rovnej lišty je potrebné odrezať pás vlny, ktorého dĺžka bude rovnaká ako vzdialenosť v svetle medzi konštrukčnými časťami nachádzajúcimi sa na mieste montáže. Je potrebné počítať s dodatočnými 2cm, ktoré sú potrebné pre zaklinenie vlny v priestore medzi konštrukčnými časťami.
  3. Pri inštalácii kovových profilov je nutné tiež umiestniť orezané pásy vlny.
  4. Izoláciu strechy, alebo steny začíname zdola a každú následnú časť vlny je potrebné starostlivo dosúvať do skôr nainštalovanej izolácie. Tým sa vyhneme tepelným mostom. Aby bolo možné lepšie zabezpečiť vlnu pred vysunutím - najmä pri väčšom odstupe konštrukčných komponentov - je nutné ju podviazať vlascom,alebo tenkým pozinkovaným oceľovým drôtom. Drôt sa natiahne medzi klince, ktoré su nabité do spodu, alebo medzi časťami perforácie konštrukčných prvkov vo vzdialenosti cca. 60 cm. Pri membráne s vysokou parapriepustnosťou sa dosúva vlna priamo na plášť. Pri výstavbe s plným debnením,alebo membránou s nízkou parapriepustnosťou je odporúčaná je 30-40 mm medzera. Počas ukladania vlnených pásov pri požadovanej ventylačnej štrbine je obzvlášť dôležité ponechanie ventylačného kanálu. Pre tento cieľ môžete pripevniť hraničné lišty, alebo zviazať pozinkovaný oceľový drôt.
  5. Druhá izolačná vrstva je uložená naprieč pod konštrukčnými prykami, medzi drevenými lištami,alebo kovovými profilmi CD sadrokartónových dosiek,ktoré sú spojené s konštrukčnými prvkami. Spodná vrstva izolácie prikrýva  tieto prvky a eliminuje tak tepelné mosty.
  6. Na takto vytvorenú izoláciu z minerálnej vlny zo sklenených vlákien,sa ukladá paroizolačná fólia. Spája sa sponkovačkou do drevených lát, alebo v prípade kovových profilov - obojstrannou lepiacou páskou. Použitím rovnakej pásky sa spájajú aj prekrývajúce sa pásy fólie cca. 10 cm šírky. Miesta na okraji fólie, spojenia z pomurnicou, horná stena a tak podobne sa utesňujú pomocou pásky, alebo pomocou expanzívnej peny.