MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE

Minerální vata našla pro své výtečné tepelně a zvukově izolační vlastnosti široké uplatnění ve stavebnictví. Používá se téměř ve všech etapách zateplení k izolaci: stěn, střech, podlah, příček, mansard, průčelí atd. Nejen skvěle izoluje a pohlcuje zvuk, ale je také odolná vůči vysokým teplotám (do 1000°C), má vysokou hygroskopicitu, a ekologickou kompatibilitu. Použití izolací z kamenné vlny přináší dlouhodobé řešení zateplení. Mezi její výhody patří nejen dlouhá životnost, ale také jednoduchá montáž, kterou zvládnete sami.

Zateplení minerální vatou lze provádět na dva způsoby:
• vlna se vkládá mezi krokve bez nutnosti dodatečné fixace.
• minerální vlnu lze fixovat k povrchu lepidlem nebo hmoždinkami

Fixace minerální vlny k povrchu
Nejčastější metodou vnějšího zateplení stěn je bezešvý systém zateplování (kterému se také říká lehce-mokrá metoda ETISC). Při této montáži se používá desky z kamenné minerální vlny FACADE a FACADE T, které se nanáší přímo na povrch.
Proto podklad musí být k zateplení nejprve důkladně připraven: musí se odstranit všechny výčnělky a nečistoty, vyrovnat případné nerovnosti a ošetřit penetračním nátěrem. Minerální vlnu se aplikuje přímo na připravený podklad pomocí lepidla. Pro zvýšení spolehlivosti aplikace se používá dodatečné kotvení hmoždinkami, které se ale osazují nejdříve 24 hodin po lepení. Typ hmoždinek pro kotvení (zatloukací nebo šroubovací ) a také velikost hmoždinek musí být zvoleny dle tloušťky tepelné izolace a stavebního materiálu použitého pro nosnou zeď. Umístění hmoždinek musí být v souladu se stanoveným projektem.