POUŽITÍ

POUŽITÍSKELNÁ VATAKAMENNÁ VLNA
Feltro SUPER FRFeltro EUROPANM-11FACADE FACADE TROOF 30ROOF 35ROOF 60ROOF 70
Ploché střechy          
Šikmé střechy            
Neobytné podkroví            
Skeletové konstrukce            
Příčky            
Fasády EITICS*              

* BSO lehká mokrá metoda