Informace o instalaci tepelné izolace skelné vaty

  1. Po vybalení mat izolační vlny NEOWOOL je nutné počkat několik minut, než  vlna expanduje do jmenovité tloušťky. Pokud je to nutné, uchopte pás vlny za dva rohy a zvedněte ji tak, aby spodní hrana byla co nejméně 40-50 cm nad zemí, protřepte, a pak pusťte na podlahu. Můžete to dva krát zopakovat.
  2. Před oříznutí vlny je třeba změřit rozteč s ohledem na jednotlivé konstrukční prvky - krokve nebo kovové profily. Ostrým nástrojem pomocí rovné lišty je třeba odříznout pás vlny, jehož délka bude stejná jako vzdálenost „v světle“ mezi konstrukčními částmi nacházejícími se v místě montáže. Je třeba počítat s dodatečnými 2cm, které jsou potřebné pro zaklínění vlny v prostoru mezi konstrukčními částmi.
  3. Při instalaci kovových profilů je nutné také umístit řezané pásy vlny.
  4. Drát se natáhne mezi hřebíky, které jsou nabité do spodu, nebo mezi částmi perforace konstrukčních prvků ve vzdálenosti cca. 60 cm. Při membráně s vysokou prodyšností páry se vlna dosouvá přímo na plášť. Při výstavbě s plným bedněním, nebo membránou s nízkou prodyšností  je doporučená 30-40 mm mezera. Během ukládání vlněných pásů při požadované ventilační štěrbině je obzvláště důležité ponechání ventilačního kanálu. Pro tento cíl můžete připevnit hraniční lišty, nebo převázat pozinkovaný ocelový drát.
  5. Druhá izolační vrstva je uložena napříč pod konstrukčními prvky, mezi dřevěnými lištami, nebo kovovými profily CD sádrokartonových desek, které jsou spojeny s konstrukčními prvky. Spodní vrstva izolace přikrývá tyto prvky a eliminuje tak tepelné mosty.
  6. Na takto vytvořenou izolaci z minerální vlny ze skleněných vláken, se ukládá fólie izolující páru. Spojuje se sponkovačkou ke dřevěným latím, nebo v případě kovových profilů - oboustrannou lepící páskou. Překrývající se záložky mezi pásy široké cca. 10 cm se spojují pomocí stejné pásky. Místa na okraji fólie, spojení z pozednicí, vrcholkovou stěnou apod. se utěsňují pomocí pásky, nebo pomocí expanzivní pěny.